اختراع استرس دندان پزشکی دندانپزشکی

اختراع: استرس دندان پزشکی دندانپزشکی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار حوادث قاتلی که با ۵۰ ضربه چاقو پسر ۱۱ ساله را کشت جنون ندارد

مقتول را به بهانه دیدن کبوتر، به خانه‌ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد را…

قاتلی که با ۵۰ ضربه چاقو پسر ۱۱ ساله را کشت جنون ندارد

قاتلی که با ۵۰ ضربه چاقو پسر ۱۱ ساله را کشت جنون ندارد

عبارات مهم : حوادث

مقتول را به بهانه دیدن کبوتر، به منزل ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد را…

به گزارش تسنیم، ۱۷ شهریور ماه امسال پسر ۱۱ ساله ای به نام ابوالفضل که جهت بازی با دوستانش از منزل خارج شده است و به پارکی حوالی منزل خود در میدان رازی رفته بود، ناپدید شد و دیگر به منزلشان بازنگشت.

قاتلی که با ۵۰ ضربه چاقو پسر ۱۱ ساله را کشت جنون ندارد

به دنبال مفقود شدن ابوالفضل، پدر وی با حضور در اداره آگاهی و دادسرای امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران فقدان پسرش را اعلام کرد.

پس از ثبت فقدان ابوالفضل تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی با دستور قاضی دشتبان؛ بازپرس امور جنایی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت یافتن ابوالفضل دست به کار شده است و در تحقیقات اولیه با به دست آوردن سرنخهایی متوجه شدند پسر بیست و سه ساله ای به نام علی که حوالی محل مفقود شدن ابوالفضل سکونت دارد، وی را ربوده است.

مقتول را به بهانه دیدن کبوتر، به خانه‌ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد را…

کبوتر,اخبار حوادث,خبرهای حوادث,جرم و جنایت

سرانجام کارآگاهان علی را بازداشت کرده و وی در همان ابتدا به قتل ابوالفضل اعتراف کرد و راجع به انگیزه اش گفت: در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، چون ابوالفضل مرا به یاد دوران کودکی ام می انداخت، گمان کردم که ممکن است او هم مانند من گرفتار شود و تا آخر عمرش آزار ببیند و عصبی و بیمار شود.

وی افزود: به همین خاطر او را به بهانه دیدن کبوتر، به منزل ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد ابوالفضل را به کمک برادرم داخل چمدانی گذاشته و جسد را حوالی بزرگراه قم ـ پایتخت کشور عزیزمان ایران رها کردیم.

به دنبال اعتراف قاتل، کارآگاهان در محل رها شدن جسد حضور پیدا کرده و جسد ابوالفضل به پزشکی قانونی انتقال یافته و در بررسی ها مشخص شد با ضربات متعدد چاقو به منقاط متفاوت بدن (بیش از ۵۰ ضربه) به قتل رسیده است.

قاتلی که با ۵۰ ضربه چاقو پسر ۱۱ ساله را کشت جنون ندارد

قاتل بعد از این بیانات جهت بررسی اوضاع معنوی و روانی با دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی انتقال یافته شد که کارشناسان پزشکی قانونی بعد از معاینه وی اعلام کردند متهم در وقت جنایت دچار جنون نبوده و از سلامت روانی برخوردار بوده است ولی متهم به این نظریه اعتراض کرد و بار دیگر در کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی مورد معاینه قرار داده شد و این بار نیز سلامت روانی وی تأیید شد ولی مجدداً به نظریه کارشناسان پزشکی قانونی اعتراض کرد.

در نهایت قاتل ابوالفضل بار دیگر در پزشکی قانونی حاضر شد و به وسیله کمیسیون پنج نفره کارشناسان پزشکی قانونی مورد معاینه قرار داده شد و بار دیگر سلامت روانی وی به وسیله کارشناسان پزشکی قانونی تأیید شد.

مقتول را به بهانه دیدن کبوتر، به خانه‌ام کشاندم و سپس در فرصتی مناسب با ضربات متعدد چاقو، وی را کشتم، در نهایت جسد را…

واژه های کلیدی: حوادث | پزشکی | قانونی | اخبار حوادث | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs